ÉNEKESMADARAK
Evolúciós tekintetben az énekesmadarak
mondhatók osztályukon belül a legsikeresebbeknek.
Csoportjuk a ma élõ madárcsaládok több
mint egyharmadát, az összes madárfajnak
csaknem 60%-át foglalja magában.
Sikerük egyik oka minden kétséget kizáróan az,
hogy igen sokféle élõhelyet hódítottak meg.

Az õsök

A feltevések szerint legföljebb 120, de legalább
65 millió éve jelentek meg az énekesmadarak õsei.
Még ma sem tudjuk biztosan,
milyen rokonság fûzi õket más madarakhoz,
de sok közös tulajdonságukból ítélve
feltehetõleg egyazon õstõl származnak.
A legelsõ énekesmadarak valószínûleg,
mintegy százmillió éve éltek.
A legrégebbi ismert énekesmadár-kövületek
40 millió évesre tehetõk - ezek között
megtalálhatók a ma élõ cinegék és seregélyek
rokonai is. A pacsirták és fecskék elõdei 35
millió éve bukkantak fel. Mintegy 7-25 millió éve, amikor az éghajlat
szárazabbá vált, és az erdõket füves
pusztaságok váltották föl, sokféle új lehetõség
nyílt meg a madarak elõtt, amelyek birtokukba
is vettek az új élõhelyeket.
Énekesmadarak sokasága fejlõdött ki, többek
között billegetõk, rigók, amerikai poszáták,
varjak és gébicsek. 2,5 millió évvel ezelõttre
pedig már valamennyi ma élõ énekesmadár-család megjelent.
Szinte az egész világon, az északi tundráktól
a trópusi területekig mindenütt meghonosodtak.
vissza tovább